Osta Kalevi
šokolaade ja
võid võita!

Loosis osalemiseks pole sul vaja teha muud, kui osta Kalevi oranže šokolaaditahvleid ja registreerida ostutšekk.
Peaauhinnad on võimsad – 2 x 2000 € aga juhul, kui sulle nii suur õnn ei naerata, siis loosime iga nädala lõpul välja ka 7 kasti šokolaadi. Kokku tervelt 58 kasti šokolaadi!

Kampaania periood: 04.03 - 30.04.2024.

REGISTREERI OSTUTŠEKK SIIN

Soovi korral võid üles laadida ostutšekist pildi, sedasi ei pea ostutšekki kampaania lõpuni alles hoidma:

  Võitjad


Kampaania “Kalevi oranžide šokolaaditahvlite tarbijamäng” reeglid

Kampaania üldandmed
 1. Kampaania korraldab: Orkla Eesti AS, Põrguvälja tee 6 Lehmja küla Rae vald 75306 Harjumaa, registrikood: 11267031, e-mail: kampaania@orkla.ee.
 2. Kampaania viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.
 3. Kampaania periood: 04.03 – 30.04.2024.
 4. Kampaania võidufond: 4200 €.
 5. Kampaanias osalevad järgmised tooted:
  Kalev piimašokolaad purustatud metspähklitega 100g
  Kalev tiramisumaitseline piimašokolaad küpsisega 100g
  Kalev piimašokolaad tervete metspähklitega 100g
  Kalev piimašokolaad 200g
  Kalev piimašokolaad purustatud metspähklitega 200g
  Kalev piimašokolaad tervete metspähklitega 200g
  Kalev tume šokolaad kirssidega 100g
  Kalev tume šokolaad tervete metspähklitega 100g
  Kalev tume šokolaad tervete mandlitega 200g
  Kalev tume šokolaad kirsiga 200g
  Kalev valge šokolaad maasika ja küpsisega 100g
  Kalev valge šokolaad mustika ja õhitud riisiga 95g
  Kalev valge šokolaad õhitud riisi ja mustikaga 200g
  Kalev Laetud! piimašokolaad karamelli, banaanitäidise ja maasikatega 143g
  Kalev Laetud! piimašokolaad maapähklikreemi ja vaarikamarmelaadiga 145g
  Kalev Laetud! piimašokolaad karamelli, piimatäidise ja metspähklitükkidega 145g
Kampaanias osalemine
 1. Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks Kalevi kampaania šokolaaditahvel ja sisestada ostutšeki number koos oma andmetega kampaanialehel https://kalev.eu/loos/.
 2. Ostutšeki registreerimisega kampaanialehel avaldab kampaanias osaleja soovi kampaanias osaleda ja kinnitab kampaania reeglitest kinnipidamist ning esitab nõutud isikuandmed.
 3. Igat ostutšekki saab kampaanias registreerida vaid ühe korra.
 4. Iga ostutšekiga saab kampaanias võita kasti šokolaadi vaid ühe korra. Kampaania peaauhindade loosimises osalevad kõik kampaanias registreeritud ostutšekid.
 5. Kampaanias ei tohi osaleda kampaania korraldaja töötajad ja tema perekonnaliikmed.
Auhind ja auhinna jagamise tingimused
 1. Kampaania peaauhinnaks on 2 x 2000 € ja 58 kasti kampaanias osalevaid šokolaade.
 2. Kampaania võitjad valitakse välja juhusliku loosimise teel kõigi nõuetekohaselt ostutšeki registreerinute hulgast.
 3. Peaauhinna loosimised toimuvad 1.04.2024 (loositakse välja 1 x 2000 €) ja 2.05.2024 (loositakse välja 1 x 2000 €).
 4. Kampaania jooksul loositakse välja iga nädala lõpus välja 7 kasti Kalevi kampaanias osalevaid šokolaade. Kokku loositakse kampaania raames ostutšeki registreerinute vahel välja 58 kasti kampaanias osalevaid šokolaade. Kui kampaania algus- ja lõpunädal ei ole täisnädalad, siis loositakse šokolaadikaste välja kampaania päevade arv.
 5. Auhindade võitjatega võetakse ühendust e-maili teel hiljemalt loosimisele järgneva 5 tööpäeva jooksul ning lepitakse kokku auhindade kätte saamise aeg ja koht.
 6. Võitja eesnimi ning telefoninumbri kolm viimast numbrid avaldatakse kampaanialehel https://kalev.eu/loos/
 7. Peaauhinna võidu vormistamiseks täidab auhinna võitja ankeedi, kuhu paneb kirja eesnime, perekonnanime, telefoninumbri, arveldusarvenumbri ning kinnitab digiallkirjaga andmete õigsust. Täidetud ankeet tuleb saata kampaania e-postimaili aadressile kampaania@orkla.ee pealkirjaga “Kalevi oranžide šokolaaditahvlite tarbijamäng”.
 8. Kampaania peaauhinda ei maksta välja sularahas, võidusumma kantakse 30 tööpäeva jooksul peale võidu registreerimist võitja poolt esitatud arveldusarvele.
 9. Ühtegi kampaania auhinda ei vahetata ümber rahaks ega asendata mõne muu esemega. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita.
 10. Kampaania peaauhinna võidu vormistamise viimane kuupäev on 31.05.2024, pärast seda kuupäeva ei ole kampaania korraldajal kohustust peaauhinda väljastada.
 11. Korraldaja ei vastuta osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui kampaanias osaleja on eiranud kampaania reegleid, esitanud korraldajale enda isiku kohta puudulikke andmeid või kui korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada 7 tööpäeva jooksul või auhinda üle anda eelnevalt kokku lepitud kohas.
 12. Kampaania korraldaja võtab endale vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
Vaidluste lahendamine ja lisainformatsiooni saamine
 1. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 2. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult korraldajale aadressil Orkla Eesti AS, Põrguvälja tee 6 Lehmja küla Rae vald 75306 Harjumaa, registrikood: 11267031, e-mail: kampaania@orkla.ee märksõnaga “Kalevi oranžide šokolaaditahvlite tarbijamäng”. Korraldaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 15 tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamise kuupäevast.
 3. Kui korraldaja ei vasta tarbija kaebusele 15 päeva jooksul või keeldub kaebust rahuldamast või kui korraldaja ei jõua kaebuse esitajaga lahenduse osas kokkuleppele, on tarbijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjoni (https://komisjon.ee/) või esitada kaebus Euroopa Komisjoni vaidluste lahendamise veebiplatvormil (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 4. Kampaania kohta saab lisainfot kampaania kodulehelt https://kalev.eu/loos/, või e-posti aadressil kampaania@orkla.ee. Kirjadele vastatakse 7 tööpäeva jooksul alates kirja kättesaamise kuupäevast.
Kampaania ühepoolne lõpetamine
 1. Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada, kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania korraldajal õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt lõpetada. Kampaania korraldaja teavitab sellest viivitamatult massimeedia vahendusel.
Kalev tarbijakampaania privaatsuspoliitika
 1. Privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist kampaania läbiviimisel Orkla Eesti AS-i, selle töötajat ning volitatud töötleja poolt. Privaatsuspoliitika eesmärgiks on teavitada.
 2. Privaatsuspoliitika täidab ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi määrus) artiklist 12 tulenevat andmesubjekti teavitamiskohustust.
 3. Isikuandmete vastutav töötleja on Orkla Eesti AS (korraldaja):
  • registrikood 11267031;
  • aadress Põrguvälja tee 6, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa;
  • telefoni nr +372 6877 718;
  • meiliaadress kampaania@orkla.ee.
 4. Kampaania käigus töötleb korraldaja järgnevaid isikuandmeid:
  • ees- ja perekonnanimi;
  • kontaktandmed – telefoni nr ja e-posti aadress.
 5. Isikuandmed pärinevad ankeedist, mille kampaanias osaleja täidab.
 6. Isikuandmeid töödeldakse selleks, et võidu korral oleks võimalik kampaanias osaleja nimi teatavaks teha ja temaga ühendust võtta, et auhind kätte toimetada. Isikuandmete sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on määruse artikli 6 lõike 1 punkt b – kampaanias osalejaga sõlmitud lepingu ehk kampaaniatingimuste täitmine.
 7. Isikuandmete esitamine on kampaanias osalemise eelduseks, kuna vastasel korral ei ole võimalik võitjaga ühendust võtta.
 8. Korraldaja säilitab kampaania raames kogutud isikuandmeid kuni 3 alates kampaania võitja väljaselgitamisest, seejärel kustutatakse kampaaniaga seotud isikuandmed Orkla Eesti AS andmebaasist.
Kampaanias osalejal on määruse kohaselt oma isikuandmetega seoses järgnevad õigused.
Õigus juurdepääsule töödeldavatele andmetele
 1. Kampaanias osalejal on õigus saada kinnitus, kas korraldaja töötleb tema andmeid.
 2. Kui korraldaja on töödelnud või töötleb kampaanias osaleja isikuandmeid, on kampaanias osalejal õigus saada juurdepääs enda kohta käivatele isikuandmetele, sh andmete koosseisule ja isikule, kellele andmeid on edastatud.
 3. Võimalusel edastab korraldaja andmed taotletud viisil. Elektrooniliselt avalduse esitamisel edastatakse andmed elektroonilisel kujul, kui kampaanias osaleja ei ole avaldanud soovi saada andmed muul kujul.
 4. Esimese andmete koopia esitab korraldaja oma kulul, edasiste lisakoopiate esitamisel on korraldajal õigus nõuda mõistlikku tasu.
Õigus andmete parandamisele
 1. Kampaanias osalejal on õigus nõuda, et korraldaja parandaks teda puudutavad ebaõiged isikuandmed või kui see on vajalik töötlemise eesmärgist lähtuvalt, siis täiendaks ebatäielikke isikuandmeid.
 2. Isikuandmete parandamise või täiendamise taotluse esitamisel on kampaanias osaleja kohustatud tõendama, et korraldajal olevad andmed tema kohta on ebaõiged või ebatäielikud. Kui isik ei tõenda andmete ebaõigsust või ebatäielikkust, võib korraldaja jätta andmed muutmata.
Õigus olla unustatud
 1. Kampaanias osalejal on õigus nõuda andmete kustutamist, kui:
  • isikuandmeid ei ole vaja algse kogumise või töötlemise eesmärgil;
  • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  • kampaanias osaleja on esitanud vastuväite ja puuduvad ülekaalukad õiguspärased põhjendused edasiseks töötlemiseks; või
  • kohustus kustutada tuleneb otse korraldaja suhtes kohalduvast Euroopa liidu või liikmesriigi õigusest.
 2. olenemata kustutamise nõude õigusliku aluse olemasolust, keeldub korraldaja andmete kustutamisest, kui see on vajalik:
  • avalikes huvides oleva ülesande või Euroopa liidu või liikmesriigi õigusest korraldajale tuleneva kohustuse, mis näeb ette isikuandmete töötlemise, täitmiseks; või
  • õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
Õigus piirata andmete töötlemist
 1. Kampaanias osalejal on õigus nõuda andmete töötlemise piiramist, kui:
  • ta on vaidlustanud isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab kontrollida isikuandmete õigsust;
  • ta on esitanud vastuväite töötlemise aluseks oleva õiguspärase huvi või avaliku huvi olemasolule, ajaks, kuni kontrollitakse, õigusliku aluse olemasolu;
  • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja kampaanias osaleja ei esita kustutamise nõuet; või
  • korraldaja ei vaja isikuandmeid töötlemise eesmärgil, ent kampaanias osaleja vajab neid õigusnõuete esitamiseks, koostamiseks või kaitsmiseks.
Õigus andmete ülekandmisele
 1. Kampaanias osalejal on õigus nõuda andmete esitamist viisil, mis võimaldab andmeid üle kanda otse teisele isikuandmete töötlejale.
 2. Ülekandmise õigus kehtib üksnes andmete osas, mille (i) kampaanias osaleja on esitanud ise korraldajale, (ii) nõusolekul või lepingu täitmisel põhineva isikuandmete töötlemiseks ja (iii) andmeid töödeldakse automatiseeritult.
Õigus esitada vastuväiteid
 1. Kampaanias osalejal on õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, kui töötlemine toimub avaliku huvi või korraldaja õiguspärase huvi alusel.
 2. Vastuväite esitamisel peatab korraldaja isikuandmete töötlemise, kuni kontrollib ja tõendab kampaanias osalejale, et andmeid töödeldakse õiguspäraselt.
Õigus oma õiguste kaitsele
 1. Kui kampaanias osaleja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õiguseid, on tal õigus pöörduda nii Andmekaitse Inspektsiooni kui kohtu poole.
 2. Kui kampaanias osaleja isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õiguseid, on kampaanias osalejal õigus nõuda temale tekkinud kahju hüvitamist.
Õiguste teostamine korraldaja poolt
 1. Korraldaja teavitab kampaanias osalejat viimase taotlusel kasutusele võetud meetmetest 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest.
 2. Kui kampaanias osaleja esitas isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise nõude, teavitab korraldaja sellest ka isikuid, kellele isikuandmeid on avaldatud, v.a kui see osutub võimatuks või nõuaks ebaproportsionaalseid jõupingutusi.
 3. Kui 1 kuu jooksul ei ole võimalik meetmeid kasutusele võtta, võib korraldaja pikendada tähtaega 2 kuu võrra, teavitades tähtaja pikendamisest ning selle põhjusest kampaanias osalejat 1 kuu jooksul taotluse esitamisest.
 4. Kui korraldaja ei võta meetmeid vastavalt kampaanias osaleja taotlusele, esitab ta kampaanias osalejale 1 kuu jooksul põhjendatud keelduva vastuse.
 5. Kui korraldajal on kahtlusi õigusi kasutanud isiku identiteedi suhtes, võib korraldaja küsida täiendavaid andmeid, et tuvastada õigusi kasutav füüsiline isik.
 6. Korraldaja keeldub taotluse täitmisest, kui ta ei suuda tuvastada õiguste kasutaja isikut.